Zaproszenie na Puchar Polski Muaythai IFMA 2019 dla juniorów i seniorów, klasa A i B

Puchar Polski Muaythai IFMA 2019
dla juniorów i seniorów, klasa A i B
23 – 24.11.2019 r., Kraków

1. KOMUNIKAT INFORMACYJNY

 • Organizator:
  Polskie Zrzeszenie Muaythai
 • Patronat:
  Polski Związek Muaythai
 • Miasto Gospodarz:
  Kraków
 • Partner Główny:
  Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
 • Impreza towarzysząca:
  Festiwal Muaythai Przeciw Narkotykom

UWAGA: W Pucharze Polski Muaythai juniorów i seniorów mogą brać udział tylko zawodnicy
i zawodniczki z klubów zrzeszonych w Polskim Związku Muaythai z opłaconą aktualną składką członkowską.

Przypominamy również, że wszyscy zawodnicy i zawodniczki biorący udział w Pucharze, zgodnie z wytycznymi naszej światowej federacji IFMA mogą zostać poddani testom antydopingowym zarówno podczas zawodów jak też przed ich rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu. Po szczegółowe informacje dotyczące substancji i środków zabronionych odsyłamy na stronę: https://www.antydoping.pl/lista-substancji-zabronionych/

2. TERMIN

23-24 listopada 2019 r.

 • 23 listopada (sobota)
  7.00-9.00 – rejestracja, waga i kontrola medyczna zawodników
  9.00-11.00 – losowanie drabinek
  11.30 – walki eliminacyjne
 • 24 listopada (niedziela)
  7.00-8.00 – ważenie zawodników
  9.00 – walki półfinałowe i finałowe
  16.00 – gala finałowa (8 wybranych finałów)
  18.00 – kontynuacja pozostałych walk

3. MIEJSCE

Com-Com Zone Nowa Huta – ul. Ptaszyckiego 6, 31-979 Kraków

4. ZGŁOSZENIA

Zainteresowane startem kluby prosimy o rejestracje oraz wniesienie opłat na zawody tylko i wyłącznie online przez internetowy system IMUAYTHAI https://panel.imuaythai.org/ (nazwa zawodów w systemie: „Puchar Polski Muaythai IFMA 2019 dla juniorów i seniorów”).

Prosimy również wszystkie kluby o wysłanie zbiorczej listy zawodników i zawodniczek drogą mailową na e-mail biuro@muaythai.pl , podając w mailu informacje według poniższego schematu:
Imię i nazwisko, klub, kategoria wiekowa (oraz data urodzenia), kategoria wagowa oraz podział na klasę A/B  (Klasa B od 7 do 15  walk ringowo/klatkowych)
1. Jan Kowalski, Raczadam Kraków, senior, 01.01.1990, -75kg, Klasa B

UWAGA! W przypadku podania nie prawdziwej ilości walk zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

UWAGA ! PODANIE WSZYSTKICH DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE!

Dodatkowo wraz ze zgłoszeniami należy przesłać skany zdjęć wszystkich zgłaszanych zawodników i zawodniczek oraz ich trenerów w celu wydania akredytacji na zawody.(Format jak do legitymacji tj. 35mm/45mm, podpisane imieniem i nazwiskiem zawodnika)

W tej samej kategorii wagowej i wiekowej można zgłosić maksymalnie 2 zawodników/zawodniczek z tego samego klubu. Nie ma rozstawiania zawodników w drabince. Kategoria wagowa jest rozgrywana w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 zawodników/ zawodniczek.

Zawodników/zawodniczek będzie można rejestrować do 20 listopada 2019 roku do godziny 20:00 – po tym terminie  zgłoszenia nie będą możliwe

5. INFORMACJE

 • Sprzęt ochronny do walki zapewnia organizator (akceptowalne marki to Wesing, MTG, FBT, Dragon Do).
 • Zawodnik musi posiadać – spodenki muaythai, koszulkę na ramiączkach (niebieską i czerwoną), ochraniacz krocza (metalowy), ochraniacz szczęki, bandaże bokserskie (bawełniane, zakaz używania plastrów!).

Koszulki tylko na ramiączkach!
Ochraniacz krocza  TYLKO METALOWE – wiązane (zgodnie z przepisami IFMA).
Obowiązkowy mongkom – WŁASNY (klubowy).


6. WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH

 • posiadanie książeczki sportowo-lekarskiej lub zaświadczenia od lekarza z aktualnymi badaniami z wpisem „zdolny do treningów i startów w zawodach w dyscyplinie muaythai”;
 • ubezpieczenie NNW z datą ważności pokrywającą się z datą turnieju;
 • w przypadku zawodników i zawodniczek niepełnoletnich podpisana zgoda rodziców do udziału w turnieju;
 • wypełniony oryginał formularza zgłoszeniowego (do oddania przy rejestracji na Hali).
  Aktualne formularze do pobrania:
  Formularz dla Juniora_Puchar Polski Muaythai IFMA 2019
  Formularz dla Seniora_Puchar Polski Muaythai IFMA 2019

7. OPŁATY

 • Opłata startowa 80 zł od zawodnika/zawodniczki.
 • Licencja roczna 40 zł od zawodnika/zawodniczki (dla osób wcześniej nie posiadających licencji na rok 2019)


8. KATEGORIE WIEKOWE i WAGOWE

W listopadowym Pucharze Polski Muaythai IFMA dla juniorów i seniorów będą mogli rywalizować tylko zawodnicy i zawodniczki z klubów zrzeszonych w PZ Muaythai z podziałem na następujące klasy i kategorie wiekowo-wagowe:

Juniorki (16-17 lat)
3 rundy x 2 minuty z 1 minutową przerwą zgodnie z przepisami IFMA/PZ Muaythai

Wagi:
Od 42 do 45 kg
Od 45 do 48 kg
Od 48 do 51 kg
Od 51 do 54 kg
Od 54 do 57 kg
Od 57 do 60 kg
Od 60 do 63.5 kg
Od 63.5 do 67 kg
Od 67 do 71 kg
Od 71 do 75 kg
Powyżej 75 kg

Juniorzy (16-17 lat)
3 rundy x 2 minuty z 1 minutową przerwą zgodnie z przepisami IFMA/PZ Muaythai

Wagi:
Od 42 do 45 kg
Od 45 do 48 kg
Od 48 do 51 kg
Od 51 do 54 kg
Od 54 do 57 kg
Od 57 do 60 kg
Od 60 do 63.5 kg
Od 63.5 do 67 kg
Od 67 do 71 kg
Od 71 do 75 kg
Od 75 do 81 kg
Od 81 do 86 kg
Od 86 do 91 kg
Powyżej 91 kg

Seniorki
(17-40 lat) 3 rundy x 3 minuty z 1 minutową przerwą zgodnie z przepisami IFMA/PZ Muaythai

Wagi:
Od 45 do 48 kg
Od 48 do 51 kg
Od 51 do 54 kg
Od 54 do 57 kg
Od 57 do 60 kg
Od 60 do 63.5 kg
Od 63.5 do 67 kg
Od 67 do 71 kg
Od 71 do 75 kg
Powyżej 75 kg

Seniorzy klasa A (17-40 lat)
3 rundy x 3 minuty z 1 minutową przerwą zgodnie z przepisami IFMA/PZ Muaythai od 16 walk ringowo/klatkowych

Wagi:
Od 45 do 48 kg
Od 48 do 51 kg
Od 51 do 54 kg
Od 54 do 57 kg
Od 57 do 60 kg
Od 60 do 63.5 kg
Od 63.5 do 67 kg
Od 67 do 71 kg
Od 71 do 75 kg
Od 75 do 81 kg
Od 81 do 86 kg
Od 86 do 91 kg
Powyżej 91 kg

Seniorzy klasa B (17-40 lat)
3 rundy x 2 minuty z 1 minutową przerwą zgodnie z przepisami IFMA/PZ Muaythai. Może zgłosić się każdy chętny od 7 do 15  walk ringowo/klatkowych (lub za pisemną zgodą trenera w przypadku mniejszej ilości walk)

Wagi:
Od 45 do 48 kg
Od 48 do 51 kg
Od 51 do 54 kg
Od 54 do 57 kg
Od 57 do 60 kg
Od 60 do 63.5 kg
Od 63.5 do 67 kg
Od 67 do 71 kg
Od 71 do 75 kg
Od 75 do 81 kg
Od 81 do 86 kg
Od 86 do 91 kg
Powyżej 91 kg

WYŁĄCZNIE DLA SENIORÓW OBOWIĄZUJE PODZIAŁ NA NASTĘPUJĄCE KLASY:

 • A klasa – 3 rundy x 3 minuty. Uczestnicy mający 16 walk i więcej w dowolnej dyscyplinie sportów walki. Pełne zasady muaythai. Zawodnicy walczą bez kubraków. Ochraniacze na golenie „miękkie” (zapewnia organizator).
 • B klasa – 3 rundy x 2 minuty. Uczestnicy mający od 7 do 15 walk w dowolnej dyscyplinie sportów walki lub posiadają pisemną zgodę trenera na start w przypadku mniejszej ilości walk (walka 15 jest walką ostatnią w tej klasie). Pełne zasady muaythai. Zawodnicy walczą w kubrakach. Ochraniacze na golenie „miękkie” (zapewnia organizator).

KONTAKT:
Tel. +48 606 119 150
E-mail: biuro@muaythai.pl

Komunikat_Puchar Polski Muaythai IFMA 2019 dla juniorów i seniorów
Formularz dla Juniora_Puchar Polski Muaythai IFMA 2019
Formularz dla Seniora_Puchar Polski Muaythai IFMA 2019