Podsumowanie kampanii „Muaythai przeciw narkotykom”, która towarzyszyła tegorocznemu Pucharowi Polski Muaythai IFMA 2019

Polskie Zrzeszenie Muaythai od lat zajmuje się promocją sportu, a w szczególności w środowisku młodzieżowym. Prowadzenie treningów,seminariów, organizacja zawodów muaythai te wszystkie działania prowadzone są po to, aby młodzież wybrała sport i kształcenie zamiast destrukcyjnej drogi w przestępczy świat. Nasze stowarzyszenie ma świadomość, że młode pokolenie jest bardzo ważne w każdym społeczeństwie. Młodzi ludzie powinni mieć nadzieję,perspektywy i możliwości rozwoju oraz samodoskonalenia. Uprawianie muaythai poprzez ciężką pracę może młodzieży w tych dążeniach znacząco i skutecznie pomóc. Dzięki muaythai zyskają szansę na podniesienie swojego standardu życia,naukę wartości i umiejętności, które pomogą im w dorosłym życiu.

Kampanię Muaythai przeciw narkotykom rozpoczęliśmy już w 2004 roku, kontynuując światową kampanię prowadzona w ponad 130 państwach całego świata, a zapoczątkowaną w Tajlandii przez Światowa Federację Muaythai IFMA w roku 1999. Początkowo w każdą sobotę w kilku miejscach Bangkoku zapewniano dzieciom naukę tradycyjnych form muaythai. Rosnące z każdym kolejnym tygodniem zainteresowanie ze strony społeczeństwa pozwoliło na rozwój kampanii. Edukacja i sport połączone razem są narzędziem, które może pomóc wielu dzieciom żyjącym w środowiskach z ograniczoną liczbą możliwości. Dzieci dzięki muaythai miały okazję brać udział w zawodach, a także podróżować do miejsc, których być może nigdy by nie zobaczyły.

Przy kampanii w Polsce współpracowaliśmy z Polskim Związkiem Muaythai. Kampania towarzyszy wszystkim imprezom organizowanym pod patronatem PZ Muaythai i szczerze wierzymy, iż akcje tego rodzaju powstrzymają coraz większa fale narkomanii dzięki prowadzonym działaniom profilaktycznym.

Polskie Zrzeszenie Muaythai było organizatorem tegorocznego Pucharu Polski Muaythai IFMA 2019, któremu towarzyszył Festiwal Muaythai przeciw narkotykom.

Prowadzona podczas zawodów kampania „Muaythai przeciw narkotykom” przyczyniła się do zwiększenia świadomości społecznej w aspekcie aktywnego spędzenia wolnego czasu. Co z kolei przyczyniło się do realizacji naszego celu, a w szczególności przeciwdziałaniu patologiom społecznym poprzez włączenie dzieci i młodzieży w sport, zachęcanie do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Podczas rejestracji uczestników, jak i zarówno w trakcie trwania zawodów były rozdawane broszury edukacyjne z treścią na temat negatywnych skutków brania narkotyków oraz pozytywnych aspektów uprawiania muaythai. Dane działanie służyło pomocą do przekonania dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, jako formy spędzania wolnego czasu.

Muaythai jest bowiem jednym ze sportów, który może odsunąć dzieci i młodzież od narkotyków. Muaythai to sport walki, który nie tylko wzmacnia ciało, ale przede wszystkim wychowuje. Trening dla dzieci i młodzieży pozbawiony jest jakichkolwiek elementów agresji, a dzieci zdobywają świetną sprawność fizyczną, poprawiają zdolność koncentracji. Jak wynika z badań ogólnopolskich i lokalnych problem używania substancji psychoaktywnych od dziesięciu lat narasta lawinowo. Tendencja ta dotyczy w szczególności młodzieży(najczęściej dochodzi do inicjacji narkotykowej po 13 roku życia i później).Pojawiają się nowe środki, obniża się wiek inicjacji narkotykowej, zdecydowanie nasila się przestępczość wśród młodych osób. Niebezpieczeństwo leży głównie w łatwej dostępności do narkotyków (jak wynika z badań zdecydowana większość młodzieży – uczniów szkól średnich nie ma najmniejszych problemów ze zdobyciem jakiegokolwiek środka odurzającego). Atmosfera wokół tematu narkotyków, ich zażywania,sprzyja także rozwojowi w niektórych kręgach – zwłaszcza młodzieżowych – mody na „branie”.

Warto również dodać, że Polska jest jednym z najbardziej aktywnych Państw, jeżeli chodzi o promocję kampanii „Muaythai Przeciw Narkotykom”. Prezes Rafał Szlachta od lat znajduje się wśród członków komitetu honorowego kampanii.

W naszym kraju Ambasadorem Kampanii Muaythai Przeciw Narkotykom jest również utytułowany zawodnik i trener główny Kadry Polski Muaythai juniorów i seniorów Rafał Simonides. Od lat propaguje tę ideę podczas różnych wydarzeń (m.in. zawodów, seminariów, pokazów, obozów sportowych). Swoją postawą pokazuje, że sportowy styl życia może być alternatywą dla narkotyków.